Září 2018

Jak chutná podzim září 2018

30. září 2018 v 22:55 | Administrátor

Kino v Bílovci - 26.9.

23. září 2018 v 11:39 | Administrátor
Ve středu jedeme objednaným autobusem v 8,50 h. do kina Radost na pohádkový příběh
poster
Cena : 50,- Kč.

Kroužky na ZŠ a MŠ Lubojaty

16. září 2018 v 19:35 | Administrátor |  Kroužky


Vážení rodiče,
pro 1. pololetí šk. roku 2018/2019
nabízí ZŠ a MŠ Lubojaty v prostorách naší školy pro Vaše děti tyto zájmové kroužky:

Název zájmového kroužku:
Vedoucí:
Termíny schůzek:
Poplatek
na 1. pololetí 2018/ 2019
kroužek ŠACHOVÝ
V. Novák

2 x měsíčně PÁTEK
14,45 - 15,45 hod.
300,- Kč
(v rámci DDM)

ano

ano
kroužek MODELÁŘ
Z. Havlát
1x týdně :PONDĚLÍ
15:00 - 16:30 hod.
300,- Kč
(v rámci DDM)

ano

ano
kroužek HRÁTKY
S ANGLIČTINOU

Mgr. Pavla Grodová
1x týdně: STŘEDA
14:30 - 15:00 hod. - MŠ
pro žáky ZŠ:
15:00 - 15:30 hod. - ZŠ
300 ,- Kč
(v rámci DDM)

ano

ano
kroužek DESKOHRÁTKY
A.Seidlerová
1x týdně : PONDĚLÍ
od 14:00 - 14,30 hod -
0,- Kč
(v rámci ŠD)

ano

ano
kroužek KUCHTÍK
E. Obodová
1x týdně:
13:30 - 14:00 hod. - ZŠ
100,- Kč
(v rámci ŠD)

ne

ano

Jak chutná podzim 2018

16. září 2018 v 0:00 | Administrátor
Český zahrádkářský svaz Lubojaty

pořádá v NEDĚLI 23.9. 2018 od 14:00 hodin
v Klubovně zahrádkářů tradiční výstavu

Jak chutná podzim
Uvidíte zde výrobky, obrázky dětí naší školy. Jste srdečně zváni.

Informace ze ŠJ v Bílovci

14. září 2018 v 20:25 | Administrátor

12.09. 2018 | ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU
PRO POVOLENÍ K INKASU NA STRHÁVÁNÍ STRAVNÉHO
INFOVážení rodiče,
vzhledem k tomu, že od 1.10.2018 bude zrušen náš stávající účet u České spořitelny a.s. číslo 100032771/0800, žádáme Vás o provedení změny na Vaše povolení k inkasu na strhávání stravného pro vaše dítě. Naveďte si povolení k inkasu nově pro účet č. 115-7611790277/0100 Komerční banka a.s. nejpozději do 20.9.2018, aby se vám z účtu již strhla záloha na stravné za měsíc říjen 2018.

Pokud tuto změnu neuskutečníte do tohoto termínu, inkaso platby nebude provedeno a stravné na říjen je pak třeba uhradit hotově ve školní jídelně do 26.9.2018, aby mohl být oběd v říjnu vydán.
Limit jednotlivé platby:
- pro děti na základní škole: 1 100,- Kč (700,- Kč obědy, 400,- Kč svačiny)
- pro děti v mateřské škole: 1 000,- Kč
Pokud máte více strávníků, zálohy se sčítají.
Další informace Vám rádi poskytneme na tel: 553 038 518.

Fotografování žáků 1. ročníku

11. září 2018 v 21:42 | Administrátor
se koná ve čtvrtek 13.9.
3 kusy fotografií 75 Kč. Každá další stojí 15 Kč.

Výlet do Olbramic

7. září 2018 v 11:50 | Administrátor
Informace pro rodiče :ŽÁCI DOSTALI KARTU K PODPISU
V úterý 11. 9. jedeme linkovým autobusem 8.45 h. do Olbramic .
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Lubojaty - Olbramice pro nás připravilo zábavný program v jejich chatě.
Návrat zpět do školy : v 11,50 hodin linkovým autobusem.
Žáci si s sebou vezmou batůžek, svačinu, pití, pevnou obuv.

Vítáme nové žáky

3. září 2018 v 22:32 | Administrátor