Únor 2018

Sběr s firmou A-S-A

28. února 2018 v 22:53 | Administrátor

Matematický klokan - kategorie cvrček

28. února 2018 v 21:12 | Administrátor
- pro 2. a 3. ročník
Další ročník soutěže Matematický klokan
se bude konat
16. března 2018


Plavecký výcvik v Novém Jičíně 2018

28. února 2018 v 21:08 | Administrátor
od 20. dubna do 22. června 2018 - lekce od 8,00 - 9,30 hodin

Vzdělávat se musíme všichni ...

22. února 2018 v 9:42 | Administrátor
Kritéria úspěšnosti učitele podle dotazníku studentů Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni https://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy/SKOPS/hodnoceni-ucitele-zakem.rtf
1) osobnostní vlastnosti : charakterové, temperamentové, volní, smysl pro spravedlnost,
2) didaktické schopnosti, dovednosti : metodická i odborná připravenost: úroveň používaných metod a forem výuky, jeho schopnost výkladu, zájem o svůj obor, motivace k práci,
3) pedagogicko-psychologické charakteristiky : pedagogický takt, sociálně psychologické dovednosti učitele, jeho vztah k žákům, systém hodnocení apod.
.....ČÁST DOTAZNÍKU - hodnocení učitele žákem
19. ... Ve třídě si udržuje klid a pořádek, má dobrou kázeň.
20. ... Lze říci, že u mě probudil větší zájem o daný předmět.
21. ... Je důsledný a přiměřeně náročný.
22. ... Při hodnocení našich výkonů je vždy spravedlivý.
23. ... Užívá více pochval než trestů.
24. ... Má radost z našich úspěchů.
25. ... Při hodinách se často usmívá, vytváří příjemnou atmosféru.
Rodiče si přejí, aby ve škole byla přátelská atmosféra. Chtějí, aby jejich dítě bylo respektováno, aby učitel bez problémů komunikoval s rodiči a aby děti měly dobré vztahy mezi sebou a aby se vzděláváním připravovalo na život. Studenti, díky za zajímavý dotazník .

Co dělá nejlepší školy těmi nejlepšími?

22. února 2018 v 8:35 | Administrátor
Učitel dobré školy hraje se všemi, nejen s nejlepšími. Učitel nekomunikuje jen s pár nejbystřejšími, kteří se hlásí, ale klade otázky, na které odpovídá celá třída. Učitel navíc studenty do výuky přímo zapojuje. Děti se pod jeho vedením učí navzájem a taky se navzájem hodnotí. Každý ví, že nejvíc se toho naučíme, když učíme někoho jiného. Učiteli to šetří energii a studenty to motivuje a baví. Schopnost poskytovat i přijímat konstruktivní kritiku se jim bude v životě jistě hodit.
Nevíme, co přesně budeme potřebovat umět za dvacet let. Jediná jistota je, že budeme řešit problémy, se kterými jsme se nikdy předtím nesetkali. Dobrá škola kromě hotových pravd učí i jak si poradit s novými problémy, které nás potkají.
Martin Roman - předseda správní rady Základní školy a osmiletého Gymnázia PORG.

Beseda pro rodiče

12. února 2018 v 19:28 | Administrátor
Připravujeme pro rodiče a veřejnost:
v úterý 6. března 2018 od 16:00 hod. v naší škole
Besedu s p. Vendulou Koňaříkovou http://www.vychovaprozivot.cz/
téma: Jak rozvíjet dětský potenciál
téma: Role mámy a táty ve výchově

beseda je zdarma a přihlásit se můžete:
- osobně ve škole,
- na email: zslubojaty@centrum.cz
- na tel. 725 710 315
(....pouze do naplnění počtu účastníků besedy)