Září 2017

Informace z ředitelství TGM

18. září 2017 v 19:46 | Administrátor
Oznámení - ředitelské volno
Vážení rodiče,
na pátek 29. 9. vyhlašuji ředitelské volno. V ten den nebude probíhat výuka na základní škole.
Školní družina bude v provozu od 6, 45 hodin do oběda (čas ukončení družiny bude upřesněn dle počtu zájemců o družinu). Cena oběda bude 59 Kč - ve dnech mimo školní výuku nejsou obědy dotované.
Mgr. Renáta Fialová

Kroužky ve spolupráci s DDM v Bílovci

17. září 2017 v 20:25 | Administrátor
Vážení rodiče,
pro 1. pololetí šk. roku 2017 /2018
nabízí ZŠ a MŠ Lubojaty v prostorách naší školy pro Vaše děti
tyto zájmové aktivity ve spolupráci s DDM v Bílovci :

Název zájmového kroužku:
Vedoucí:
Termíny schůzek:
Poplatek:
kroužek TANEČNÍ
S. Lindovská
1x týdně: pondělí
od 15:30 hod.
pro žáky ZŠ i pro starší děti MŠ
v rámci DDM
500,- Kč
na celý rok
kroužek MODELÁŘ
Z. Havlát
1x týdně: pondělí
od 15:30 hod.
pro žáky ZŠ i pro starší děti MŠ
v rámci DDM
500,- Kč
na celý rok
kroužek HRÁTKY S ANGLIČTINOU
A. Hájková

1x týdně: pátek
od 14:30 - 15:00 hod.
pro děti MŠ v rámci DDM
od 15:00 - 15:30 hod.
pro žáky ZŠ v rámci DDM
500,- Kč
na celý rok

Sbírka víček pro KAČKU

17. září 2017 v 14:29 | Administrátor
Š a MŠ Lubojaty tento týden zasílá 3 x 120 litrové pytle na adresu Kateřiny Podrázské.
DĚKUJEME VŠEM , KTEŘÍ SE NA SBĚRU PODÍLELI.

Informace z WEBU RODINY :Začali jsme sbírat víčka pro Kačenku, budeme moc rádi když se zapojíte :-)
Sbírají se nejen víčka z PET lahví, ale víčka od kávy, z tekutých pracích prášků atd. Stačí si víčka dobře prohlédnout a pakliže na plastu najdete jeden z těchto znaků, je to sběrné :-)http://katerina-podrazska.webnode.cz/sbirka-vicek/Bylo odesláno 6 pytlů víček . Děkujeme všem za spolupráci.


JAK CHUTNÁ PODZIM 2017

17. září 2017 v 14:13 | Administrátor
NEDĚLE 24.9. 2017 od 14,00 hodin v Klubovně zahrádkářů
Na akci uvidíte květiny, ovoce a zeleninu z našich zahrádek,
obrázky a výrobky dětí MŠ a ZŠ LUBOJATY.
Můžete si zde zakoupit i květiny ze zahradnictví
paní Evy Spillerové ze Slatiny .
Své výrobky šité technikou patchwork zde bude
vystavovat paní Iva Chovancová z Lubojat.

Své výpěstky můžete přinést v sobotu od 17,00 - 19,00 hodin .

Schůzka rodičů MŠ a ZŠ LUBOJATY

12. září 2017 v 19:12 | Administrátor
Děkuji za účast na úterní schůzce všem rodičům . Jejich nápady, postřehy a připomínkami se budeme zabývat.
Zákonní zástupci žáků ZŠ , kteří se omluvili, budou o obsahu schůzky informováni v náhradním doluveném termínu.

Na dnešní schůzce rodičů dětí MŠ a žáků ZŠ jsem přítomné informovala o plánovaném výletě do SVĚTA TECHNIKY ve Vítkovicích, kerý je financován z rozpočtu OV Lubojaty částkou 2 000,- Kč.
Akce se mohou účastnit nejen děti a žáci školy, ale také občané Lubojat. Akce se uskuteční v říjnu, občané budou informováni hlášením v rozhlase a plakátem.Přítomní byli informováni, že OV hradí příspěvek na dopravu,vstupy si platí každý sám.

Divadlo v Bílovci

10. září 2017 v 12:31 | Administrátor
25.9.2017 8:30
První představení v 8:30
Typ akce: Kulturní akce
Cena : 40,- Kč

Akce v bílovecké knihovně

10. září 2017 v 12:27 | Administrátor
se koná ve středu 13.9. 2017. Žáci se učí 1., 4. a 5. vyučovací hodinu podle rozvrhu . Do Bílovce jedeme linkovým autobusem tam i zpět. Platba autobusu je z fondu Sdružení rodičů při TGM. Pitný režim žáků je v knihovně zajištěn.