Březen 2017

O Šípkové Madlence - 30.3.

26. března 2017 v 19:00 | Administrátor
Dům kultury - divadelní představení bíloveckého souboru Odřivous - pohádka O Šípkové Madlence.
Vybírá se 20 Kč.
8.30 - 9.45 - ZŠ Lubojaty
Sraz : u bílovecké zastávky v 7,20 hodin / jedeme linkovým autobusem v 7,28 hodin /

Návrat : linkovým autobusem v 10,15 hodin.
Těšíme se na p. Libuši Břenkovou, která tam hraje.

MUZEUM BÍLOVEC - 24.3.

23. března 2017 v 8:19 | Administrátor

24.3. v 10.20 h. jsme dostali náhradní termín akce v MUZEU BÍLOVEC - Knoflíková stezka .

Když pojedeme z plaveckého výcviku, vystoupíme v Bílovci. Zpět do Lubojat pojedeme linkovým autobusem v 11,45 hodin .Žáci si v pátek vezmou pouze věci na bazén, svačinu, pití.

22.3 . - KERAMIKA

19. března 2017 v 19:15 | Administrátor
...

Den otevřených dveří školy

19. března 2017 v 19:08 | Administrátor
Málotřídní škola v Lubojatech
srdečně zve všechny na
Den otevřených dveří
V úterý 11.dubna 2017
Od 7,50 - 15,00 hodin
Můžete navštívit vyučování, prohlédnout si budovu školy, prostory MŠ, ŠD a zahrát si na africký hudební nástroj djembe.
Zápis do 1. třídy
V úterý 25. 4. 2017
od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy
Co nabízíme :

· Respektujeme individuální předpoklady ke vzdělávání u každého žáka
· Podporujeme prožitkové a činnostní učení, terénní vyučování v okolí školy a místních lesích
· Ve třídě jsou žáci různého věku, dovedností a schopností , vedeme je ke vzájemnému respektu a kamarádství, skupinová forma výuky podporuje samostatnost
. Nabízíme rodinné prostředí s nižším počtem dětí ve třídě, kvalifikovanou péči o žáky vyžadující podpůrná opatření

Máme aktivní přestávky, žáci mohou hrát fotbal, stolní tenis, mají možnost využívat klavír, u nás nezvoní .Odpolední činnost školní družiny probíhá hlavně venku na místním fotbalovém hřišti, časté jsou vycházky do lesa. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Bílovci organizujeme kroužky , aktivně spolupracujeme se školou T.G. Masaryka v Bílovci.

Informace k výročí školy - září 2017

16. března 2017 v 20:42 | Administrátor
Vzhledem k plánované výměně oken a dveří v letních měsících na naší škole - přesouváme oslavy na září.
Organizace oslav se mění . Již nemáme v úmyslu uspořádat akci , jak bylo uvedeno v zápise osadního výboru ze dne 6.3.
Nápady, připomínky, náměty na netradiční formu oslav výročí školy budeme průběžně zaznamenávat.

Divadlo v Bílovci

6. března 2017 v 22:51 | Administrátor
30.3.2017 8:30
Dům kultury Bílovec
Na motiv pohádky O šípkové Růžence napsala Šárka Fenyková
Známý příběh o dívce, která spala 100 let, je oblečen do nového kabátu. V naší pohádce máme princeznu Madlenku, veselou a docela obyčejnou holku, která vůbec netuší, co jí sudičky předpověděly. A že by usnula na sto let? Ale kdepak, to v našem království nehrozí. Zahradník Prokop to nedovolí. Vše sleduje stará chůva, která dovypráví, co nelze vidět.

Hraje ochotnický soubor Odřivous

Matematický klokan

6. března 2017 v 21:20 | Administrátor

Pravidla soutěže Matematický klokan - kategorie Cvrček
Soutěžní test obsahuje 18 úloh. Čas na řešení včetně zadání je 60 minut. Úlohy jsou rozlišeny podle předpokládané obtížnosti:
  • 1. - 6. úloha za 3 body,7. - 12. úloha za 4 body,13. - 18. úloha za 5 bodů.
Za každou správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou nezodpovězenou úlohu body nezíská ani neztratí (0 bodů), za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odčítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů, ale pouze 1 bod)!

Projekt Edison na naší škole

2. března 2017 v 0:28 | Administrátor