Leden 2017

Omluvný tiskopis pro ŠD

25. ledna 2017 v 6:30 | Administrátor |  Školní družina
Omluvenka ze ŠD
Omlouvám (jméno
dítěte)…………………………………………………….dne………………………ze ŠD.
Odcházet bude v …………………..hodin sám/a - doprovodu…………………………..
*V nutném případě možno kontaktovat na tel. č. 725 710 315 do 14:30 hod. a od 14:30 hod. na tel. č. 607 186 916

…………………………….
podpis zákonného zástupceKroužky

24. ledna 2017 v 20:05 | Administrátor |  Kroužky
Vážení rodiče,
pro 1. pololetí šk. roku 2017 /2018

nabízí ZŠ a MŠ Lubojaty v prostorách naší školy pro Vaše děti
tyto zájmové aktivity ve spolupráci s DDM v Bílovci :

Název zájmového kroužku:
Vedoucí:
Termíny schůzek:
Poplatek:

kroužek TANEČNÍ

S. Lindovská

1x týdně: pondělí
od 15:30 hod.
pro žáky ZŠ i pro starší děti MŠ
v rámci DDM
500,- Kč
na celý rok

kroužek MODELÁŘ
Z. Havlát
1x týdně: pondělí
od 15:30 hod.
pro žáky ZŠ i pro starší děti MŠ
v rámci DDM
500,- Kč
na celý rok

kroužek HRÁTKY S ANGLIČTINOU
A. Hájková

1x týdně: pátek
od 14:30 - 15:00 hod.
pro děti MŠ v rámci DDM
od 15:00 - 15:30 hod.
pro žáky ZŠ v rámci DDM
500,- Kč
na celý rok


Hrátky s angličtinou

24. ledna 2017 v 19:07 | Administrátor
Ve spolupráci s DDM v Bílovci začíná na naší škole nový kroužek HRÁTKY S ANGLIČTINOU.
Hrátky s angličtinou se konají každou středu od 15,00 hodin.
První ukázková hodina se uskuteční ve středu 1.2. 2017 od 15,00 - 15,30 hodin. v prostorách ŠD.
Garantem kroužku je Bc. Kristýna Marková , vedoucím kroužku bude Andrea Hájková.

Pokusy v prvouce

23. ledna 2017 v 12:20 | Administrátor

Žáci byli poučeni O BEZPEČNOSTI a pokusy připravují s rodiči.

Pohovory s rodiči

10. ledna 2017 v 13:48 | Administrátor
se konají v úterý 17.ledna od 12,30 - 16,00 hodin.
Program :
Informace o prospěchu žáků
Školní aktivity, soutěže
Plavecký výcvik - od 17.3. / pátek od 8,00 hodin /
Akce : tvoření s rodiči

Hra s barvou

8. ledna 2017 v 21:59 | Administrátor
Barvy

Barvy primární (základní) - červená, modrá, žlutá nelze namíchat z jiných
barev.

Barvy sekundární (podvojné) - fialová, zelená, oranžová vznikají vzájemným
smíšením základních barev (červená + modrá = fialová, žlutá + modrá = zelená,
žlutá + červená = oranžová).

Teplé barvy: odstíny žluté a červené - purpurová, červená, oranžová, žlutá
Studené barvy: odstíny modré a zelené - zelená, modrozelená, zelenomodrá, modrá, fialová

Vánoční prázdniny

2. ledna 2017 v 8:01 | Administrátor
  • Vánoční prázdniny -
    od 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
    Zahájení v úterý 3. ledna.