Květen 2014

Návštěva divadla v Bílovci

25. května 2014 v 9:16 | Administrátor

 • tgmVESELÁ POHÁDKA PRINCEZNA ŽOFINKA A DRAK DYNAMIT
  25.6.2014 v 8,30 hodin
  Dům kultury Bílovec

  CELOROČNÍ PROJEKT ŽÁKŮ ZŠ a MŠ TGM V BÍLOVCI - PRO DĚTSKÝ ÚSMĚV
  ŽÁCI NASTUDOVALI POD VEDENÍM Mgr. Jindřišky MLČŮCHOVÉ a Mgr. Elišky RICHTÁROVÉ

  TĚŠÍ SE NA VÁS ODŘIVOUSCI !

Sběr starého papíru s firmou A-S-A

25. května 2014 v 9:06 | Administrátor
stále pokračuje. Papír můžete přinést kdykoliv do školy a k poště / bývalý obecní úřad /.Děkujeme za spolupráci.

3.6. - program Život včel

25. května 2014 v 9:01 | Administrátor
V úterý 3.6. se žáci mohou těšit na ekologický program sdružení HÁJENKA z Kopřivnice :

Na návštěvě v úlu

"Je pilný jako včelka". Často to slýcháváme. A rozumíme vůbec tomuto přirovnání? V tomto programu si potvrdíme, že včelky mezi nejpilnější živé tvory na Zemi. Budeme si povídat o významu včel pro člověka i přírodu. A také si zahrajeme a vyzkoušíme jejich různé úkoly v úlu, ochutnáme medové perníčky a vyrobíme si z vosku svíčku.
Cena programu : 30,- Kč logo

Školní výlet 2014

17. května 2014 v 19:18 | Administrátor
11.6.jedeme do Rožnova pod Radhoštěm do Valašského muzea . Máme objednanou komentovanou prohlídku MLÝNSKÉ DOLINY, navštívíme dětské hřiště u náměstí , plánujeme vyjít na Jurkovičovu rozhlednu a možná uvidíme i skokanské můstky.
Odjezd od školy v 7,45 hodin, příjezd do 14,00 hodin.Děti z Bítova vystoupí v Bítově do 14,00 hodin. Jedeme společně s MŠ Lubojaty.
Platba : 130,- Kč / vstupenka do skanzenu a na rozhlednu, část platby autobusu /.

Přehled objektů Mlýnské doliny

Přehled objektů Mlýnské doliny

 1. Vozovna z Ostravice
 2. Zvonička z Dolní Bečvy
 3. Kovárna z Horní Lidče
 4. Lisovna oleje z Brumova
 5. Valcha z Velkých Karlovic
 6. Mlýn z Velkých Karlovic se stodolou
 7. Pila z Velkých Karlovic
 8. Hamr z Ostravice
 9. Obytný dům z Trojanovic

Soutěž ve sběru starého papíru s firmou A-S-A

11. května 2014 v 22:01 | Administrátor
SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 4. 2014
Region severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín,
Vsetín)
1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka
Pořadí Název Ulice Město (obec) Průměr na
žáka (kg)
1. Základní škola a Mateřská škola Stará Ves 144 Bílovec 269,57
2. Základní škola Adolfa Zábranského Rybí 110 Rybí 217,71
3. Základní škola a Mateřská škola Smilovice 164 Smilovice 197,45
4. Mateřská škola Habrová 249 Třinec 149,58
5. Základní škola Koryčanské Paseky Sevastopolská 467 Rožnov p. R. 141,29
6. ZŠ a MŠ Lubojaty 88 Lubojaty 140,81

U školy bude nové hřiště

10. května 2014 v 19:43 | Administrátor
USNESENÍ 27. zasedání Zastupitelstva města Bílovec, konaného dne 29. 04. 2014
 1. schvaluje
  poskytnutí
  účelové dotace ve výši 126 000 Kč Základní škole a Mateřské škole T. G.
  Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, IČ: 00848301
 2. na realizaci dětského hřiště u ZŠ a MŠ LUBOJATY.
Malý lanový park HRAS

Něco pro zamyšlení ....

9. května 2014 v 17:50 | Administrátor

Definice moci dle Hobbése
Moc je buď původní nebo zprostředkující. Původní moc člověka jsou jeho výborné vlastnosti tělesné a duševní, tedy např. neobyčejná síla, tělesná krása, moudrost, štědrost, aj…
Zprostředkující moc, nechť pochází z předností výše uvedených nebo je darem štěstí, je pomůckou a nástrojem k získávání dalších sil. Největší lidská moc je ta moc, která se skládá z moci co nejvíce lidí, když se po dohodě sjednotili na jedné bytosti. Přirozené nebo občanské, která může užívati všech jejich sil závisle na své vůli - taková je moc státu - nebo závisle na vůli každého zvlášť - taková je moc některé politické strany nebo několika stran sdružených.
 • Definice moci dle Hobbése
 • Tedy: míti služebníky je moc, míti přátele je moc, neboť oni jsou sjednocené síly.
" Moc člověka v nejširším významu slova je souhrn všech pomůcek, kterých může užívati, aby se domohl nějakého zdánlivého budoucího dobra" (Bobbesův popis moc v Leviatanu, 1651 - 1941)
 • V současné době mohou obce nakládat s bioodpady v různém právním režimu. Komunitní kompostování je administrativně velmi snadné, protože není de iure nakládání s odpady a zákon o odpadech se omezuje na stanovení minimálních zcela nezbytných pravidel.OSADNÍ VÝBOR JISTĚ PRAVIDLA OBČANŮM OZNÁMÍ.
 • Ve škole budeme ale žáky učit,že biohmotu je možné kompostovat i doma, NEJEN V SYSTÉMU KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ,je možné ji dále zpracovat k následnému využití při hnojení půdy, stromů a květin.
ZAPOJÍME SE DO PROJEKTU :http://www.kompostuj.cz/vime-jak/kompostujeme-ve-skolach-a-skolkach/