Duben 2014

Vyhráli jsme 2. místo ve výtvarné soutěži MYSLIVOST

29. dubna 2014 v 20:38 | Administrátor
V závěru dubna se v prostorách zámku uskutečnila chovatelská přehlídka trofejí mysliveckých sdružení z celého okresu Nový Jičín za rok 2013.

Součástí výstavy trofejí byla rovněž přehlídka výtvarných prací žáků základních škol okresu Nový Jičín. Téma pro mladé výtvarníky znělo "Myslivost a lesní zvěř".
V soutěži jsme získali Dárkový poukaz na aktivní odpočinek v HEIPARKU v Tošovicích. V červnu tam pojedeme na výlet.

Pohádkové spaní ve ŠD se líbilo!

21. dubna 2014 v 20:24 | Administrátor


Z 15. na 16. dubna se v ZŠ Lubojaty konalo "Pohádkové spaní".

Při příchodu do školy žáky přivítaly v masce paní učitelka Broskevičová a paní vychovatelka Obodová. Součásti programu bylo představení pohádkových postav, hledání pokladu, soutěže a žáky oblíbená diskotéka.

Největší zážitek měli při potisku vlastního trička, které si odnesli domů.

Překvapením pro všechny bylo vystoupení výcviku psů od paní Lucie Žilové .Večer byl završen velice oblíbenou stezkou odvahy. Všem se "Pohádkové spaní" velice líbilo a my se opět těšíme na příští.

Rodičům děkujeme za dobroty, které nám připravili.

Těšíme se na muzikál

21. dubna 2014 v 20:17 | Administrátor
Paní učitelka Barbora Beránková nacvičila se svými bývalými žáky muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, na který jsme byli pozváni.
TERMÍN : 15.5. v Bílovci od 10,00 hodin.

25.4. výlet do Bílovce

21. dubna 2014 v 20:09 | Administrátor
Odjezd od školy objednaným autobusem v 8,45 hodin.PROGRAM : návštěva zámku v Bílovci a nového sportovního areálu na Radotínské ulici.Jedeme společně s MŠ. Žáci si s sebou vezmou batůžek ,pouzdro, svačinu, pití a ve škole si vezmou sportovní cvičky, které budou potřebovat při hře na novém sportovišti. Platba autobusu z fondu A-S-A.
hřiště

Trochu historie o naší obci

21. dubna 2014 v 14:15 | Administrátor

Lubojaty

(Laubias)

Kostel sv.Jiří A) B)
Konec 14.stol.

Fara
V dezolátním stavu

Škola A)
2.pol.18.stol
http://www.lubojaty.cz/wp-content/uploads/2009/03/skola.jpg

Větrný Kurkův mlýn A) C)
beraní asi 300 m sz. od obce, vlevo od silnice do Bílova. Doložen r. 1812. Maj.: 1812 Josef Richter, k r. 1928 Josef Kůrka.
http://www.lubojaty.cz/wp-content/uploads/2009/03/kurkuv_mlyn.jpg

[Větrný mlýn] C)
u z. okraje obce, vlevo od silnice do Bílovce. Doložen r. 1878.
Dům
S historizující fasádou


Panství Bílovec
Politický i soudní okres Bílovec
1961 Okres Nový Jíčín
1979 místní část Bílovce
2003 Pověřený městský úřad

Historie obce >>

Lubojaty
KOD CZ
1.PZ 1276
Lubojaty, jež jsou od roku 1979 místní částí Bílovce, jsou od něj vzdáleny 3,5 km. Lubojaty jsou nejstarší historicky doloženou vsí na Bílovecku. Existovaly již roku 1276, kdy je držel Budislav z Lubojat. Po mnoha změnách v osobách držitelů se ves roku 1492 stává součástí majetku rodu Fulštejnů. Je přičleněna k jejich bíloveckému panství a jeho osudy pak sdílí v dalších staletích. V letech 1850-1960 byla obec součástí soudního okresu Bílovec, v této době podléhala správně Opavě (1850-1855, 1868-1896) a Bílovci (1855-1868, 1896-1960), a od roku 1960 okresu Nový Jičín. Součástí Lubojat se roku 1850 stala Lhotka. Ve škole, která v převážně českých Lubojatech vznikla ve 2. polovině 18. století a k níž byl přiškolen i Bítov a národnostně smíšená Lhotka, se původně vyučovalo jen česky. Až v osmdesátých letech 19. století, v souvislosti s potřebami Lhotky a německé menšiny v Lubojatech, bylo zavedeno dvojjazyčné vyučování. Tato změna byla ale i výrazem rostoucího vlivu Němců v obecní samosprávě, kterou od konce 19.století až do roku 1918 ovládali. Za německé okupace byla správa obce předána zcela do rukou Němců a přenesena do německé osady Lhotka. Lubojaty byly osvobozeny 29. dubna 1945. V obci přifařené již roku 1276 k Pusté Polomi byla roku 1784 vytvořena kurácie. JZD bylo založeno r. 1950 a po 14 letech sloučeno s JZD Bítov a tento celek byl r. 1974 přičleněn k JZD v Tísku. Obyvatelstvo obce nachází už tradičně zaměstnání také v ostravských a bíloveckých továrnách. V obci je mateřská a základní škola pro I. stupeň. Obecní pečetidlo, užívané od 2. poloviny 18. století, neslo typický barokní symbol - srdce a z něj vyrůstající tři květy.www odkazy

literatura a prameny
1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

A) lubojaty.cz (15.11.2013)
B) bilovec.cz (2008)
C) vetrnemlynky.cz (15.11.2013)

Fotografování třídy

15. dubna 2014 v 13:59 | Administrátor
se uskuteční v úterý 29.4. od 8,00 hodin. Je možné se také fotit na skupinky a sourozenci s dětmi z MŠ.
Foto třída : 30,- Kč
Foto jednotlivci : 10,- Kč / objednávka nejméně 2 fotografií /

Soutěž : věnuj starý mobil !

13. dubna 2014 v 15:46 | Administrátor
Naše škola se zapojila do soutěže VĚNUJ MOBIL!
Svůj nepotřebný mobil můžete do 30.4. odevzdat ve škole v Lubojatech.
Prospějete tím životnímu prostředí a ochraně přírodních zdrojů, ale váš čin bude mít konkrétní dopad i v jiné sféře -pomůžete zdravotně postiženým lidem, nebo je využijí děti z dětských domovů.
V roce 2013 navázal ASEKOL spolupráci s občanským sdružením VESPOJENIOS www.vespojenios.cz.
Toto sdružení pomáhá nalézt dětské domovy, kde potřebují naši pomoc a
využijí funkční mobilní telefony. Soutěž organizuje město Bílovec a Slumbi.
MOBIL PŘINESLI : Sabinka , Jirka a Vojta, paní Liba Lindovská ...


Fotbal v Lubojatech

6. dubna 2014 v 8:55 | Administrátor
začíná 20.4. od 16.00 hodin na místním hřišti zápasem - Lubojaty / Tísek B / x Bravantice.

Sběr s firmou A-S-A - soutěž

5. dubna 2014 v 11:52 | Administrátor
SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 31. 3. 2014

Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín,
Vsetín)
1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka
Pořadí Název Ulice Město (obec) Průměr na
žáka (kg)

1. Základní škola a Mateřská škola Stará Ves 144 Bílovec 269,57

2. Základní škola a Mateřská škola Smilovice 164 Smilovice 197,45

3. Základní škola a Mateřská škola Lubojaty 88 Lubojaty 140,81kg


4. Mateřská škola Erbenova 23 Ostrava - Vítkovice 134,05

5. Mateřská škola Habrová 249 Třinec 125,88

Knihovna v Lubojatech

3. dubna 2014 v 14:16 | Administrátor
Knihovna funguje každou sobotu od 16. - 18. hodin v budově OSADNÍHO VÝBORU, internet je zrušen, časopisy jsou k dispozici různé, ale vždy starší čísla. Knihy jsou obnovovány.