Listopad 2012

Pohovory s rodiči se konají

30. listopadu 2012 v 17:27 | Administrátor
v úterý 4.12 od 13,00 - 16,00 hodin a ve středu 5.12. od 7,00 - 7,50 hodin.

Vánoční slavnosti 2012

28. listopadu 2012 v 22:40 | Administrátor


Pátek 14.prosince 2012

od 15:00 hodin : Den otevřených dveří školy

od 15:30 hodin : vystoupení dětí MŠ , žáků ZŠ

a ZUŠ v Bílovci

od 16:30 hodin : VÁNOČNÍ JARMARK
prodejní výstava výrobků dětí
výstava patchwork od I. Chovancové

Přijďte s námi prožít příjemné předvánoční chvíle.

Návštěva školy T.G. Masaryka v Bílovci

21. listopadu 2012 v 22:53 | Administrátor
V pátek 30.11. se půjdeme podívat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a zúčastníme se 1. vyučovací hodiny ve čtvrté třídě u paní Hanky Opálkové.Žáci si prohlédnou nejen prostory tříd, počítačové učebny, ale mohou se také těšit na závodivé hry v tělocvičně i na setkání s kamarády, kteří tuto školu navštěvují.
Sraz žáků bude v 7,20 hodin u bílovecké zastávky. Další informace budou mít žáci v zápisníčku .

Knihovna v Bílovci

21. listopadu 2012 v 22:34 | Administrátor
Školní družina jede ve čtvrtek 22.11. do knihovny. Všichni žáci dostali v pondělí kartu, kde rodiče podepíší souhlas s účastí na akci.

Keramický kroužek

21. listopadu 2012 v 22:23 | Administrátor
V pondělí naši školu navštívili zástupci firmy Arcelor Mittal. Tato firma nám věnovala z minigrantu 20 000,- Kč na novou KERAMICKOU PEC.

Keramická pec

7. listopadu 2012 v 14:44 | Administrátor

KERAMICKÁ PEC pro školu v Lubojatech


keramicka-pecRádi bychom poděkovali ostravskému hutnímu podniku ARCELORMITTAL OSTRAVA a.s. za sponzorský dar 20 000,-Kč na keramickou pec , která byla v měsíci říjnu instalována na naší škole.

Jako nezisková organizace jsme měli možnost přihlásit se prostřednictvím zaměstnance této firmy do tzv. Mini grantů ArcelorMittal Ostrava a.s..
V grantovém řízení jsme byli vybráni s projektem pořízení keramické pece .

Ještě jednou chceme touto cestou poděkovat vedení společnosti ARCELORMITTAL OSTRAVA a.s., Sdružení rodičů při TGM Bílovec ,ZAHRADKÁŘŮM z Lubojat, Mysliveckému sdružení Lubojaty- Olbramice za finanční spoluúčast na zakoupení keramické pece. Velký dík patří také panu Murárikovi z Bítova, který nám možnost zapojit se do projektu na získání minigrantů nabídl.

Poděkování

7. listopadu 2012 v 14:35 | Administrátor

skola_0

Rádi bychom poděkovali OSADNÍMU VÝBORU , panu starostovi Klimkovi a SDH Lubojaty za finanční spoluúčast při zajištění oslav 100 let školy, Olinovi Němcovi za zdokumentování fotografií od roku 1905, které se promítaly při oslavách.


15.11. jedeme do Bílovce na pohádku

5. listopadu 2012 v 19:46 | Administrátor
15.11.2012 8:30, Dům kultury v Bílovci
Hraje divadlo Andromeda

Od 8:30 hod. a od 10:00 hod.
Vstupné : 40,- Kč