Prosinec 2011

Vánoční dopoledne

28. prosince 2011 v 18:37 | Administrátor
jsme prožili slavnostně. Žáci si 22.12. vyráběli svícen, zpívali jsme koledy a měli jsme také pod stromečkem nadílku .

Mikuláš a čert

28. prosince 2011 v 18:28 | Administrátor
se těší do nového / či opraveného / kulturního domu v Lubojatech. Naše obec chce pořádat kulturní akce, chceme sportovat a otázka nových prostor záleží na ochotě "kompetentních" náš problém řešit.

Dřevěná prolézačka dosloužila

28. prosince 2011 v 18:21 | Administrátor
Díky aktivitě osadního výboru Lubojaty a pana starosty Klimka, bude již nevyhovující dřevěná konstrukce u školy nahrazena novou. Na jaře 2012 bude instalována nová dřevěná prolézačka od firmy NEPO. www.nepo.cz
Děkujeme za spolupráci .

Vánoční slavnosti 2011

13. prosince 2011 v 16:14 | Administrátor
vanslav2011ZŠ a MŠ Lubojaty pořádá

v úterý 20. prosince 2011

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY

Program :
Od 15:00 hodin
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ

od 15:30 hodin
vystoupení dětí MŠ , žáků ZŠ a žáků ZUŠ

od 16:30 hodin
VÁNOČNÍ JARMARK
prodejní výstava výrobků dětí
výstava patchwork od I. Chovancové

Přijďte s námi prožít příjemné předvánoční chvíle.
Účast na Vánočních slavnostech potvrdili tito žáci ZUŠ v Bílovci:
obor hudební : Matouš Zuchnický, Filip Richter, Vanesa Richterová
obor výtvarný:Kristýna Zuchnická, Veronika Střílková, Vojtěch Střílka