Listopad 2010

Stavím, stavíš, stavíme....

27. listopadu 2010 v 10:51 | Administrátor
stavíme

Příspěvek do fondu Sdružení rodičů v Bílovci

23. listopadu 2010 v 13:47 | Administrátor
je v letošním školním roce - 150,- Kč na žáka . Tento příspěvek má již zaplaceno 6 žáků 1. ročníku, 3 žáci 2. ročníků a 7 žáků 3. ročníku.Výběr bude ukončen 3.12. 2010. Vybrané peníze se seznamem budou 3.12. předány naší zástupkyni , paní Ivě Chovancové , která z vybraných prostředků zajistí nákup hraček, sportovních a výtvarných potřeb pro děti MŠ a žáky ZŠ, po dohodě s pedagogickými pracovníky školy.

Vánoční slavnosti - 16.12.2010

22. listopadu 2010 v 21:24 | Administrátor
se uskuteční ve čtvrtek 16.12. 2010 od 15:00 hodin

Program :
Od 15:00 hodin - prohlídka školy,prodejní výstava patchwork / od Ivany Chovancové /
- výstava výtvarných prací žáků ZUŠ v Bílovci
od 15:30 - 16:30 hodin - vystoupení dětí MŠ , žáků ZŠ a žáků ZUŠ v Bílovci
od 16:30 hodin - prodejní vánoční jarmark výrobků dětí

Přijďte s námi prožít příjemné předvánoční chvíle.
Vánoční slavnosti

Sběr s firmou A-S-A listopad 2010

20. listopadu 2010 v 15:40 | Administrátor


Sběr starého papíru v ZŠ a Mš Lubojaty pokračuje.
Starý papír můžete kdykoliv přinést do školy nebo k poště.

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 31. 10. 2010
Region Severní Morava a Slezsko (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka
Pořadí Název Adresa

Celkové
množství (kg)
1. Základní škola a Mateřská škola Bílov 182,67 kg
2. Základní škola Stará Ves 144, Bílovec 116,36 kg
3. Základní škola a Mateřská škola Lubojaty 113,13 kg
4. Mateřská škola Bravantice 64,29 kg

Foto - listopad 2010

18. listopadu 2010 v 21:19 | Administrátor

Strašidelný den a noc ve škole

5. listopadu 2010 v 21:50 | Administrátor
máme na co vzpomínat...

Sběr s firmou A-S-A

2. listopadu 2010 v 20:42 | Administrátor
_ úkolem školy je za celou dobu soutěže nasbírat co největší množství papíru
který bude vykupován za smluvené ceny 1 kg. - 1,20 Kč
_ sběr bude odvezen ke zvážení a dalšímu zpracování; zvážené množství papíru
bude průbežně evidováno na www.asa-group.com
_ odvoz i vážení papíru bude zajišteno na náklady pořadatele soutěže
_ uzávěrka sběrové soutěže - 13. 6. 2011
Svázaný papír můžete přinést kdykoliv do školy , nebo jej můžete přinést do chodby k poště.
Vzhledem ke stížnostem občanů na časté hlášení informací o této akci v místním rozhlase, bylo bývalým OV rozhodnuto, že paní Taťána Seidlerová může zprávu o sběrové akci hlásit 1 krát měsíčně. Děkujeme za spolupráci všem, kteří naši aktivitu podporují , pomáhají nám a tolerují již pouze občasné hlášení v místním rozhlase .