Prosinec 2008

Vánoční přání všem...

22. prosince 2008 v 17:17 | Administrátor
Krásné Vánoce přejí děti z Lubojat....

Ohlédnutí za rokem 2008

18. prosince 2008 v 17:29 | Administrátor

březen :
Dětský maškarní ples : taneční vystoupení souboru Majolenek z Bílovce, soutěže, hry - akce se uskutečnila ve spolupráci s rodiči žáků ZŠ ,poděkování patří všem sponzorům
a
také členům SDH Lubojaty, kteří nám vypomohli s úklidem sálu.
duben:
Akce školní družiny Strašidelné spaní ve škole. Žáci prožili noc plnou překvapení a zábavy, ti nejodvážnější plnili bobříka odvahy.
květen :
Den matek : pokusili jsme se o netradiční program, který měl u přítomných diváků úspěch. Dětem byl předán dárek , židle k počítači,
který dostali od osadního výboru ke Dni dětí.
červen :


Den obce Lubojaty
: pedagogičtí pracovníci připravili sportovní trojboj, kde si svou zdatnost v běhu, hodu a skoku mohly ověřit děti od 3 do 15 let , nejlepší sportovci byli oceněni medailí. I ti nejmenší se musí učit , že je lepší prohrát se ctí, než vyhrát podvodem, učí se soutěžit čestně a přát úspěch jiným.Ocenění si zaslouží všichni sportovci ,kteří se do trojboje zapojili.
Soutěž ve sběru starého papíru s firmou A-S-A : V soutěži jsme se umístili na bodovaném místě a od zástupce firmy A S-A jsme dostali dárky v hodnotě 5 000,- Kč. .Díky všem , kteří nám pomohli k tomuto úspěchu !
říjen :
Jak chutná podzim : výstavka kreseb a výrobků dětí MŠ a žáků ZŠ na akci ČZS. Za účast na výstavě jsme dostali od zahrádkářů
sladkou odměnu.

prosinec :
Vánoční slavnosti : tradiční školní akce ,která se koná v duchu zachování tradic českých Vánoc.
Těší nás, že se najde řada lidí , kteří nás podporují a jsou ochotni nám
pomoci s přípravou různých aktivit . A co si společně popřejeme do toho roku následujícího ?
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom co děláme….přejeme si, ať nám snaha dělat něco pro druhé přináší radost i v tom roce 2009.


Krásné Vánoce , radostný vstup do nového roku a na další spolupráci se těší pracovníci školy.

Vánoční slavnosti 2008

10. prosince 2008 v 11:06 | Administrátor

Nová střecha na dřevěném domku u školy

3. prosince 2008 v 15:23 | Administrátor

Tajemná postava ve žlutém keři !

3. prosince 2008 v 15:16 | Administrátor
Tajemných postav se nebojíme, jen zlých a falešných lidí....vzkazujeme čertovi !

Mikulášská besídka

1. prosince 2008 v 12:18 | Administrátor
Mikuláš s čertem k nám přijdou v pátek 5.12.dopoledne. Děti dostanou malé dárky a předvedou pásmo písniček a básní. A ti užalovaní posměváčci ať se bojí - to vám vzkazuje čert!