Říjen 2008

T.G. Masaryk - oprava bronzové desky

29. října 2008 v 13:09 | Administrátor
V pátek 24. 10. byla provedena panem Jaroslavem Chovancem oprava bronzové desky T.G.MASARYKA, která je umístěna na kamenné mohyle v areálu školního parku.

Projekt ZŠ a MŠ Lubojaty

16. října 2008 v 9:20 | Administrátor
Sběr papíru s firmou A-S-A

ČASOVÝ ROZVRH

8. ročník "Soutěže s panem Popelou" je připraven pro školní rok 2008/2009.

Termín zahájení: 1. 9. 2008

Termín uzávěrky: 15. 6. 2009
Termín vyhlášení výsledků: do 22. 6. 2009

Termín předání odměn: do 30. 6. 2009

V pondělí 6.10. firma A-S-A z naší školy odvezla 5 kontejnerů odpadové papíru. Průběžné výsledky množství nasbíraného papíru můžete sledovat na www.asa-cz.cz - rubrika SOUTĚŽ! Velmi aktivně se do sběru zapojili i občané Lubojat, kteří svázaný starý papír ukládají na chodbě u pošty. Velmi oceňujeme aktivitu paní Taťány Seidlerové, která s tímto nápadem přišla a naši sběrovou akci také připomíná při hlášení v místním rozhlase!Jak chutná podzim

2. října 2008 v 19:10 | Administrátor
výstava květin, ovoce a zeleniny


V sobotu 4. října 2008, v klubovně zahrádkářů, se konala podzimní výstava, kde jste také mohli shlédnout výrobky a obrázky dětí MŠ a žáků ŠKOLNÍ DRUŽINY.Návštěvníci mohli obdivovat obrazy stromů i podzimní krajiny, výrobky z keramiky, strašidla a zvířátka z přírodnin i různé další dekorativníé předměty.
Poděkování patří organizátorům a všem návštěvníkům, kteří svou účastí podpořili II. ročník akce - JAK CHUTNÁ PODZIM !