Prosinec 2007

Vzpomínka

22. prosince 2007 v 14:25 | dcera Lenka Broskevičová
V neděli 16.12. 2007 zemřel pan ředitel Vlastimil Prouza, který část svého života prožil v Lubojatech.Prosím, věnujme mu tichou vzpomínku .....a dovolte mi si ho připomenout básní, kterou věnoval své vnučce k 15. narozeninám...
Kdo nemá nadání - píle ho nahradí.
Kdo má nadání- píle ho zdokonalí.
Až jednou půjdeš přes most,
který vede z dětství do dospělosti,
-nepospíchej!
Podívej se na řeku života,
která pod tebou točí víry,
postůj a podívej se,
tou cestou jdeš jen jedenkrát,
jak jednou vkročíš na ten most,
nemůžeš se vrátit!
Vlastimil Prouza / květen 2006/

Vánoční slavnosti

12. prosince 2007 v 23:13 | Administrátor
ZŠ a MŠ Lubojaty pořádá

Vánoční slavnosti

ve středu 19. prosince 2007
od 14:00hod. - Výstava betlému v prostorách školy
od 15:30hod. - Vystoupení dětí MŠ, žáků ZŠ a ZUŠ
od 16:30hod. - Vánoční jarmark:
prodejní výstava vánočních výrobků děti,
výstava dekorací ze skleňených korálků (P. Nováková),
výstava patehwork (I. Chovancová).
Přijďte s námi prožít příjemné předvánoční chvíle