Září 2007

Projekty 2015/2016

29. září 2007 v 12:43 | Administrátor

PROJEKTY ZŠ A MŠ LUBOJATY 2014/2015


· Celoroční soutěž ve sběru papíru

s firmou A. S. A.

20.září Jak chutná podzim !

Netradiční výstava ovoce , zeleniny a podzimních darů, výstavka výrobků dětí MŠ a ZŠojaty Lub v Klubovně zahrádkářů.


prosinec : Vánoční slavnosti

Den otevřených dveří ZŠ Lubojaty

Výstava BETLÉMŮ a vánočních rukodělných prací

Prodejní jarmark

Vystoupení žáků ZUŠ Bílovec


březen 2016 : Maškarní ples s programemčerven : Sportovní den

7. ročník sportovních soutěží pro děti od 3 do 15 let na hřišti v Lubojatech

Akce se koná u příležitosti oslav Dne obce Lubojaty


Organizační řád 2017/2018

29. září 2007 v 12:24 | Administrátor |  Zš Lubojaty
Organizační řád školy v Lubojatech


Organizační řád školy v Lubojatech
Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28 příspěvková organizace
pro školní rok 2017/2018
1. Personální obsazení:
· Ředitel : Mgr. Renáta Fialová
· Učitelé ZŠ : Mgr. Lenka Broskevičová
/vedoucí učitelka/
· Učitelé MŠ : Eva Ostrožlíková,Eva Obodová, Libuše Břenková
· Školní družina : Eva Obodová
· Školní jídelna : Mirka Kretová
· Školnice : Hana Steinová
· Topič : Hana Steinová
2. Výuka v ZŠ : začátek : 7,50 hod.
ukončení :po 4. vyučovací hod. - 11,25 hod.
po 5. vyučovací hod.- 12,35 hod.
3. Školní družina : odpolední : 11,30- 15,45 hod.
4. Mateřská škola : provoz : 6,45 hod. - 15,45 hod.
v prostorách MŠ a ŠD
od 14,30 .- 15,45 hod. - souběžný provoz MŠ a ŠD v prostorách školní družiny / Eva Obodová /
5. Aktivity školní : KERAMIKA, - je součástí školní družiny /Ostrožlíková
HRÁTKY S PŘÍRODOU - Břenková
KUCHTÍK V DRUŽINĚ - Obodová
Taneční , Modelář, Angličtinka - spolupráce s DDM v Bílovci
6. Přestávky :
po 1. vyučovací hod. 8,35-8,45 hod. -svačina
po 2. vyučovací hod. 9,30- 9,45 hod. - pohybová - relaxační chvilky v tělocvičně, pobyt venku
po 3. vyučovací hod. - 10,30 - 10,40 -relaxační
po 4. vyučovací hodině11,25 -11,50 hod. - přestávka na oběd, oddechová činnost v relaxačních koutcích
Konzultační hodiny :
každý den do 7,50 hodin a po dohodě odpoledne, tel.725 710 315