Leden 2007

Administrátor

16. ledna 2007 v 19:05 | Administrátor : Porenn@seznam.cz
Administrátor
Práce:
Administrátor zprostředkovává články & celkový design těchto www stránek!
Kontakt:
Netřeba

Fotogalerie → Galerie

14. ledna 2007 v 22:49 | Administrátor : Porenn@seznam.cz
Pro přesun do galerie stačí :→→→→ KLIK ←←←←

Maškarní ples

14. ledna 2007 v 18:42 | Administrátor : Porenn@seznam.cz
V sobotu dne 24.2.2007 se v SÁLE HOSPODY U JINDRY uskuteční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES.
Zahájení ve 1400 hodin.
Pařadatelé: Sdružení rodičů při MŠ Lubojaty
Všichni se těšíme na Vaši účast!

Zápis žáků do 1. ročníku

14. ledna 2007 v 16:35 | Administrátor : Porenn@seznam.cz
Zápis žáku do 1.ročníku se uskuteční 5.února 2007 v čase: 13-16 00 na ZŠ Lubojaty
S sebou: rodný list dítěte a Váš občanský průkaz

Top List

14. ledna 2007 v 0:01 | Administrátor : Porenn@seznam.cz

Strategie školy

13. ledna 2007 v 19:16 | Administrátor : Porenn@seznam.cz
Strategie školy :
Posilujeme vědomí důležitosti málotřídní školy jako vzdělávacího , kulturního a společenského centra v obci
- pohoda školního prostředí
- zdravé učení
- tvořivé partnerství
- škola- kulturní a vzdělávací středisko obce
Ve výchovně vzdělávacím procese uplatňujeme nové alternativní metody zaměřené na rozvoj osobnosti žáka.
Podporujeme projekt " OTEVÍRÁNÍ SE ŠKOLY " nejen žákům v mimoškolních aktivitách , ale také veřejnosti v obci / sportovní a kulturní akce / . Díky projektu MŠMT ČR jsme vybudovali moderní učebnu výpočetní techniky ,která slouží žákům při výuce ,ale také ostatním občanům z Lubojat.
Žáci mají možnost o přestávkách pracovat denně s výukovými programy na počítači , na internetu, hrát stolní tenis , zacvičit si v tělocvičně . Za pěkného počasí se mohou proběhnout v areálu před školou, ve školním parku a v areálu dětského koutku na hřišti MŠ , který jsme vybudovali díky sponzorskému daru pana Marka z Vlkovic.

Historie

13. ledna 2007 v 19:12 Zš Lubojaty
Historie :
Nová školní budova byla v obci slavnostně otevřena 1.9.1912 a podle tehdejšího zvyku byla vysvěcena místním farářem.
1. třídu vyučoval Rudolf Satke, který byl jmenován ředitelem školy . Po druhé světové válce se na škole stále mluvilo německy, a to až do nástupu nového ředitele Františka Vavrečky, který byl v roce 1942 za své aktivní členství v SOKOLE popraven v Oswietimi. Během války se ve škole střídali němečtí učitelé. Pravidelné vyučování je obnoveno 19.5. 1945 s 38 žáky a ve vedení školy se od roku 1945 až do roku 2002 vystřídali tito ředitelé:
Bohumír Peš, Josef Hon, Vlastimil Prouza, Františka Výtisková.