Zajímavá nabídka

16. října 2018 v 21:32 | Administrátor
Podzimní tvůrčí dílna GVUO

Podzimní tvůrčí dílna GVUO

30. 10. 2018
Fantazie / tvořivost / radost / poznání / vnímání
Účastníky dílny seznámíme s prostředím galerie, nahlédneme i do restaurátorské dílny. Prohlédneme si aktuální výstavy a ponoříme se společně do světa obrazů, barev a tvarů. Děti čeká spousta zábavy, tvoření a nevšedních zážitků.
S sebou: převlečení na ušpinění, přezůvky, lahev na pití, svačinu na dopoledne i odpoledne, popřípadě drobné kapesné
Cena 150,- Kč (v ceně je oběd, pitný režim, výtvarný materiál a pomůcky)
Délka programu: 8.00-16.00 h
Určeno pro děti od 7 do 12 let.
Rezervace předem: Jana Sedláková, T: 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz
 

Bramborové placky na svačinu

15. října 2018 v 19:16 | Administrátor
V pátek budeme mít netradiční svačinu, budeme si dělat ve škole bramborové placky . Žáci si přinesou 4 brambory a škrabku .Ostatní suroviny zajistí škola. Uvidíme, jak to malým kuchaříkům půjde.
Výsledek obrázku pro bramborové plackyRekord pro rok 2018/2019 - 75 pater

14. října 2018 v 16:43 | Administrátor
 


Sbírka potravinové pomoci

14. října 2018 v 16:36 | Administrátor
Zajímá vás, ke komu se vaše potraviny dostanou ?
Podívejte se, kdo potraviny odebírá . http://potravinovebanky.cz/potravinova-banka-ostrava/
Všímejme si i těch, kteří naši pomoc potřebují.

Jak chutná podzim září 2018

30. září 2018 v 22:55 | Administrátor

Kino v Bílovci - 26.9.

23. září 2018 v 11:39 | Administrátor
Ve středu jedeme objednaným autobusem v 8,50 h. do kina Radost na pohádkový příběh
poster
Cena : 50,- Kč.

Kroužky na ZŠ a MŠ Lubojaty

16. září 2018 v 19:35 | Administrátor |  Kroužky


Vážení rodiče,
pro 1. pololetí šk. roku 2018/2019
nabízí ZŠ a MŠ Lubojaty v prostorách naší školy pro Vaše děti tyto zájmové kroužky:

Název zájmového kroužku:
Vedoucí:
Termíny schůzek:
Poplatek
na 1. pololetí 2018/ 2019
kroužek ŠACHOVÝ
V. Novák

2 x měsíčně PÁTEK
14,45 - 15,45 hod.
300,- Kč
(v rámci DDM)

ano

ano
kroužek MODELÁŘ
Z. Havlát
1x týdně :PONDĚLÍ
15:00 - 16:30 hod.
300,- Kč
(v rámci DDM)

ano

ano
kroužek HRÁTKY
S ANGLIČTINOU

Mgr. Pavla Grodová
1x týdně: STŘEDA
14:30 - 15:00 hod. - MŠ
pro žáky ZŠ:
15:00 - 15:30 hod. - ZŠ
300 ,- Kč
(v rámci DDM)

ano

ano
kroužek DESKOHRÁTKY
A.Seidlerová
1x týdně : PONDĚLÍ
od 14:00 - 14,30 hod -
0,- Kč
(v rámci ŠD)

ano

ano
kroužek KUCHTÍK
E. Obodová
1x týdně:
13:30 - 14:00 hod. - ZŠ
100,- Kč
(v rámci ŠD)

ne

ano

Jak chutná podzim 2018

16. září 2018 v 0:00 | Administrátor
Český zahrádkářský svaz Lubojaty

pořádá v NEDĚLI 23.9. 2018 od 14:00 hodin
v Klubovně zahrádkářů tradiční výstavu

Jak chutná podzim
Uvidíte zde výrobky, obrázky dětí naší školy. Jste srdečně zváni.

Informace ze ŠJ v Bílovci

14. září 2018 v 20:25 | Administrátor

12.09. 2018 | ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU
PRO POVOLENÍ K INKASU NA STRHÁVÁNÍ STRAVNÉHO
INFOVážení rodiče,
vzhledem k tomu, že od 1.10.2018 bude zrušen náš stávající účet u České spořitelny a.s. číslo 100032771/0800, žádáme Vás o provedení změny na Vaše povolení k inkasu na strhávání stravného pro vaše dítě. Naveďte si povolení k inkasu nově pro účet č. 115-7611790277/0100 Komerční banka a.s. nejpozději do 20.9.2018, aby se vám z účtu již strhla záloha na stravné za měsíc říjen 2018.

Pokud tuto změnu neuskutečníte do tohoto termínu, inkaso platby nebude provedeno a stravné na říjen je pak třeba uhradit hotově ve školní jídelně do 26.9.2018, aby mohl být oběd v říjnu vydán.
Limit jednotlivé platby:
- pro děti na základní škole: 1 100,- Kč (700,- Kč obědy, 400,- Kč svačiny)
- pro děti v mateřské škole: 1 000,- Kč
Pokud máte více strávníků, zálohy se sčítají.
Další informace Vám rádi poskytneme na tel: 553 038 518.

Fotografování žáků 1. ročníku

11. září 2018 v 21:42 | Administrátor
se koná ve čtvrtek 13.9.
3 kusy fotografií 75 Kč. Každá další stojí 15 Kč.

Výlet do Olbramic

7. září 2018 v 11:50 | Administrátor
Informace pro rodiče :ŽÁCI DOSTALI KARTU K PODPISU
V úterý 11. 9. jedeme linkovým autobusem 8.45 h. do Olbramic .
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Lubojaty - Olbramice pro nás připravilo zábavný program v jejich chatě.
Návrat zpět do školy : v 11,50 hodin linkovým autobusem.
Žáci si s sebou vezmou batůžek, svačinu, pití, pevnou obuv.

Vítáme nové žáky

3. září 2018 v 22:32 | Administrátor

Organizační řád 2018/2019

29. srpna 2018 v 22:00 | Administrátor
Organizační řád školy v Lubojatech
Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28 příspěvková organizace
pro školní rok 2018/2019
1. Personální obsazení:
· Ředitel : Mgr. Iva Vaňková
· Učitelé ZŠ : Mgr. Lenka Broskevičová
/vedoucí učitelka/
· Učitelé MŠ : Lenka Dreslerová ,Eva Obodová, Alena Seidlerová
· Školní družina : Mgr. Eva Obodová
· Školní jídelna : Mirka Kretová
· Školnice : Blažena Drastichová
· Topič : Blažena Drastichová

Naše škola se přihlásila do soutěže ve sběru papíru

25. srpna 2018 v 19:25 | Administrátor
Věděli jste, že...
použitý papílze až 6 krát recyklovat a 
Pan Popela - FCC program ekologické výchovy pro školy
použít pro výrobu nového papíru

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

25. srpna 2018 v 17:08 | Administrátor
se uskuteční v pondělí 3.září 2018 od 8,00 hodin . Přivítáme naše nové spolužáky, kteří nastupují do 1. ročníku, poslechneme si krátké hudební vystoupení , zavzpomínáme si v projekci fotografií na minulý školní rok a také bude připraveno malé občerstvení. Žáci si s sebou vezmou aktovku , papuče, ručník, hrníček . Od úterý se žáci mohou přihlásit na obědy a do školní družiny,dostanou také rozvrh hodin , který bude platit už další den. V úterý si školáci přinesou převlečení na tělocvik a vyplněný lístek ,kde budou zapsány odchody žáků ze ŠD. Zápisní lístek do ŠD dostanou v pondělí. Ukončení prvního školního dne bude v 9,30 hodin.

Kam dál